YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một trong những nhiệm vụ của văn hóa ở nước ta là?

  • A. Khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người.
  • B. Tạo sự phát triển hài hòa giữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
  • C. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.
  • D. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100017

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON