YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây đúng khi nói về sức mạnh dân tộc?

  • A. Sức mạnh của quân sự.
  • B. Sức mạnh của khoa học và công nghệ.
  • C. Sức mạnh của văn hóa tinh thần và vật chất của dân tộc.
  • D. Sức mạnh của hệ thống chính trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100015

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON