YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Việt Nam có nhiều di sản có giá trị và đồng thời những di sản này cũng góp phần phong phú vào di sản văn hóa thế giới. Bằng vốn kiến thức hiểu biết, hãy cho biết bảo vệ di sản văn hóa có ý nghĩa gì 

  Lời giải tham khảo:

  - Là cảnh đẹp của đất nước, là tài sản của dân tộc, nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các thế hệ cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện kinh nghiệm của dân tộc trên các lĩnh vực. 

  - Những di tích, di sản và cảnh đẹp đó cần được giữ gìn phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101372

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON