YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bộ máy nhà nước được chia làm mấy cấp? Kể tên? Bộ máy nhà nước được chia làm mấy loại cơ quan? Kể tên? Nêu rõ 

  Lời giải tham khảo:

  Bộ máy nhà nước chia làm 4 cấp: Cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

  Bộ máy nhà nước chia làm 4 loại cơ quan:

  - Cơ quan quyền lực nhà nước, đại biểu của nhân dân, do nhân dân bầu ra, bao gồm Quốc hội và HĐND các cấp (Tỉnh, huyện, xã).         

  - Cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm chính phủ và UBND các cấp. 

  - Cơ quan xét xử, bao gồm TAND tối cao, TAND tỉnh, huyện, toà án quân sự. 

  - Cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân (Tối cao, tỉnh, huyện, VKS quân sự).

  Mỗi cơ quan có chức năng nhiệm vụ khác nhau nhưng hoạt động thống nhất với nhau

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101370

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON