YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Viết các phương trình hóa học theo chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có): FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4→ BaSO4

  Lời giải tham khảo:

  4FeS2 + 11O2 → 8SO2 + 2Fe2O3

  2SO2 + O2 → 2SO3

  SO3 + H2O → H2SO4

  H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99746

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON