YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Viết các phương trình hóa học theo chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có): FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4→ BaSO4

  Lời giải tham khảo:

  4FeS2 + 11O2 → 8SO2 + 2Fe2O3

  2SO2 + O2 → 2SO3

  SO3 + H2O → H2SO4

  H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 99746

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF