YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất cần dung để điều chế Fe từ Fe2O3 là

  • A. H2  
  • B. CO2   
  • C. H2SO4   
  • D. Al2O3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 99744

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF