YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chỉ dung một trong các chất: CuO, Cu, CO, SO3, H2O, SO2, FeO để điền vào các chỗ trống trong sơ đồ sau:

  1. ... + H2O → H2SO4    

  2. H2O + ... → H2SO3

  3. ... + HCl → CuCl2 + H2O    

  4. FeO + ... → Fe + CO2

  Lời giải tham khảo:

  1. SO3 + H2O → H2SO4

  2. H2O + SO2 → H2SO3

  3. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

  4. FeO + CO → Fe + CO2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99745

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON