YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vì sao ta nhìn thấy một vật?  

  • A. Vì vật đ­ược chiếu sáng  
  • B. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta 
  • C.  Vì giữa vật và mắt không có khoảng tối    
  • D. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46345

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON