YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là: 

  • A. Ảnh ảo hứng được trên màn và lớn bằng vật.
  • B. Ảnh ảo không hứng được trên màn và lớn bằng vật.
  • C. Ảnh ảo, nhìn vào gương sẽ thấy và lớn hơn vật. 
  • D. Ảnh ảo, nằm phía sau gương và nhỏ hơn vật.   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46357

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON