• Câu hỏi:

  Vì sao không nên sử dụng phân hóa học quá nhiều?

  • A. Dễ tan
  • B. Dễ tan cây không hấp thụ hết
  • C. Không có tác dụng cải tạo đất
  • D. Dễ tan, cây không hấp thụ hết → gây lãng phí, không có tác dụng cải tạo đất còn làm đất chua

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC