YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phân hữu cơ có đặc điểm:

  • A. Khó hoà tan, tỉ lệ chất dinh dưỡng cao
  • B. Dễ hoà tan, có nhiều chất dinh dưỡng
  • C. Khó hoà tan, có chứa nhiều chất dinh dưỡng
  • D. Dễ hoà tan, tỉ lệ dinh dưỡng thấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9249

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON