AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau khi sử dụng phân hóa học cần chú ý điểm gì?

  • A. Phân đạm, kali chủ yếu dùng bón thúc là chính
  • B. Phải bón vôi
  • C. Phải ủ trước khi bón
  • D. Ít nguyên tố khoáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>