AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vật nào sau đây dao động với tần số lớn nhất? 

  • A. Trong một giây, dây đàn thực hiện được 200 dao động.
  • B. Trong một phút, con lắc thực hiện được 3000 dao động
  • C. Trong 5 giây, mặt trông thực hiện được 500 dao động.
  • D. Trong 20 giây, dây chun thực hiện được 1200 dao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì có tần số là : 200 Hz.

  Tính tần số ở câu B là 50Hz; câu c là 100Hz; câu D là 60Hz.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>