MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Vật kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào ?

  • A. Thật; Ngược chiều với vật; Nhỏ hơn vật.
  • B. Ảo; Ngược chiều với vật; Lớn hơn vật.
  • C. Thật; Ngược chiều với vật; Lớn hơn vật.
  • D. Thật; Cùng chiều với vật; Lớn hơn vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vật kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất:

  •  Thật

  •  Ngược chiều với vật;

  •  Lớn hơn vật.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA