AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 5mm và thị kính có tiêu cự 20mm. Vật AB cách vật kính 5,2mm. Vị trí ảnh của vật cho bởi vật kính là 

  • A. 6,67cm
  • B. 13cm  
  • C. 19,67cm     
  • D. 25cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo bài ra: f1=5mm=0,5cm; f2=20mm=2cm

  Theo công thức thấu kính, vị trí ảnh qua vật kính là: d’=(d.f1)/(d-f1)=13cm

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>