ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một kính hiển vi có vật kính tiêu cự f1 = 1cm và thị kính với tiêu cự f2 = 4cm. Hai thấu kính đặt cách nhau a = 15cm. Tính số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực. Lấy Đ = 25cm

  • A. \(G_{\infty } = 92,5\)
  • B. \(G_{\infty } = 82,5\)
  • C. \(G_{\infty } = 72,5\)
  • D. \(G_{\infty } = 62,5\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Độ dài quang học của kính hiển vi này là: \(\delta =a-(F_1+F_2)=15-5=10(cm)\)

  Số bội giác của ảnh ngắm chừng ở vô cực tính theo công thức: \(G_{\infty } = \frac{\delta D}{f_1.f_2} =\frac{10.25}{1.4}= 62,5\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA