ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một kính hiển vi có các tiêu cự vật kính và thị kính là \(f_1 = 1 cm, f_2 = 4 cm\). Độ dài quang học của kính là 16 cm. Người quan sát có mắt không bị tật và có khoảng cực cận \(OC_c = 20 cm\). Người này ngắm chừng ở vô cực. Tìm số bội giác của ảnh ?

  • A. \(G_{\infty } = 80.\)
  • B. \(G_{\infty } = 60.\)
  • C. \(G_{\infty } = 40.\)
  • D. \(G_{\infty } = 20.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Ta có: 

  • Sơ đồ tạo ảnh: 

  • Số bội giác của ảnh ngắm chừng ở vô cực tính theo công thức: \(G_{\infty } = \frac{\delta D}{f_1.f_2} = 80.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE