• Câu hỏi:

  Vai trò của thuốc kháng sinh là : 

  • A. Ngăn cản sự sống và phát triển của vi khuẩn
  • B. Kìm hãm sự sinh sản của vi khuẩn
  • C. Tạo điều kiên cho các cơ chế đề kháng của cơ thể.
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Thuốc kháng sinh tác dụng ngăn cản, kìm hãm sự sống, sự sinh sản và phát triển của vi khuẩn. Tạo điều kiên cho các cơ chế đề kháng của cơ thể.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC