• Câu hỏi:

  Loại vacxin nào thường được sử dụng trong chăn nuôi ?

  • A. Vac xin phó thương hàn       
  • B. Vac xin tụ huyết trùng trâu, bò  
  • C. Vac xin dịch tả
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Tất cả đều đúng

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC