• Câu hỏi:

  Muốn trị bênh tốt, hiệu quả cần : 

  • A. Dùng kháng sinh sớm và  liên tục
  • B. Kháng sinh phải có hoạt lực với vi khuẩn đã xác định
  • C. Phải dùng kháng sinh đúng liều chỉ đinh
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Tất cả đều đúng

   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC