ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng của phong trào văn hóa Phục Hưng

  • A. Phê phán giáo hội Thiên chúa giáo 
  • B. Đề cao giá trị con người
  • C. Đề cao khoa học tự nhiên
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8136

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON