YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phong trào văn hóa Phục Hưng

  • A. Phê phán giáo hội Thiên Chúa giáo 
  • B. Đề cao giá trị của Thiên Chúa giáo
  • C. Đề cao vai trò của Thiên Chúa giáo và phong kiến
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8127

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON