YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tư sản dân tộc kinh doanh có tinh thần như thế nào? 

  • A. Đấu tranh chống Pháp
  • B. Dễ thỏa hiệp với Pháp
  • C. Lực lượng cách mạng quan trọng
  • D. Theo Pháp, dựa vào Pháp bóc lột nhân dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13819

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA