YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây là biểu hiện của một vật có động năng?

  • A. Đun nóng vật
  • B. Làm lạnh vật
  • C. Chiếu sáng vật
  • D. Cho vật chuyển động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  A – biểu hiện của một vật có nhiệt năng.

  B – biểu hiện của một vật có nhiệt năng.

  C – biểu hiện của một vật có quang năng.

  D – biểu hiện của một vật có động năng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 351598

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON