YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhiên liệu tích trữ năng lượng dưới dạng gì?

  • A. nhiệt năng
  • B. hóa năng
  • C. thế năng hấp dẫn
  • D. thế năng đàn hồi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Nhiên liệu tích trữ năng lượng dưới dạng hóa năng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 351425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON