YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đa dạng sinh học không biểu thị ở tiêu chí nào sau đây?

  • A. Đa dạng nguồn gen
  • B. Đa dạng hệ sinh thái
  • C. Đa dạng loài
  • D. Đa dạng môi trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Đa dạng sinh học thể hiện bằng nhiều đặc điểm, trong đó có sự đa dạng về số lượng loài, số lượng cá thể của loài và đa dạng về môi trường sống của sinh vật.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 351417

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON