YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Loài nào dưới đây không thuộc ngành Thân mềm?

  • A. Sứa
  • B. Ốc sên
  • C. Mực
  • D. Hàu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Sứa là đại diện thuộc ngành Ruột khoang.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 351576

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON