YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Năng lượng nào sau đây là năng lượng không tái tạo?

  • A. Năng lượng sinh khối
  • B. Năng lượng địa nhiệt
  • C. Năng lượng khí tự nhiên
  • D. Năng lượng nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Năng lượng tái tạo là: năng lượng nước, năng lượng địa nhiệt, năng lượng sinh khối.

  Năng lượng không tái tạo là năng lượng khí tự nhiên.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 351617

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON