AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong Word, thực hiện lệnh Table → Delete → Columns trong bảng để:

  • A. Chèn các dòng
  • B. Chèn các cột
  • C. Xóa các dòng
  • D. Xóa các cột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>