• Câu hỏi:

  Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định dạng được áp dụng cho phần nào của bảng?

  • A. Ô con trỏ văn bản đang nằm
  • B. Cả bảng
  • C. Dòng con trỏ văn bản đang nằm
  • D. Cột con trỏ văn bản đang nằm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC