YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định dạng được áp dụng cho phần nào của bảng?

  • A. Ô con trỏ văn bản đang nằm
  • B. Cả bảng
  • C. Dòng con trỏ văn bản đang nằm
  • D. Cột con trỏ văn bản đang nằm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ô con trỏ văn bản đang nằm

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13387

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA