ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong tế bào, Ribôxôm có thể tìm thấy ở trạng thái nào sau đây:

  • A. Đính trên màng sinh chất 
  • B. Tự do trong tế bào chất 
  • C. Liên kết trên lưới nội chất 
  • D. Tự do trong tế bào chất và liên kết trên lưới nội chất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong tế bào, Ribôxôm có thể tìm thấy ở trạng thái tự do trong tế bào chất và liên kết trên lưới nội chất.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9394

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF