YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Testoteron được tổng hợp ở bào quan nào sau đây?

  • A. Lưới nội chất hạt.
  • B. Lưới nội chất trơn,
  • C. Ribôxôm.          
  • D. Bộ máy Gôngi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Testoteron là hoocmôn sinh dục nam có bản chất lipit. Hoocmôn này được tổng hợp ờ lưới nội chất trơn.

  —► Đáp án B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46125

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON