YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở tế bào nhân chuẩn, tế bào chất được xoang hoá là do 

  • A. Có màng nhân ngăn cách chất nhân với tế bào chất 
  • B. Có các bào quan có màng bọc phân cách với tế bào chất
  • C. Có hệ thống mạng lưới nội chất 
  • D. Có các ti thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở tế bào nhân chuẩn, tế bào chất được xoang hoá là do các bào quan có màng bọc phân cách với tế bào chất.

  ⇒ Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9391

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON