ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình phát triển của vật nuôi, sự sinh tr­ưởng, phát dục của vật nuôi diễn ra ….. như­ng không đồng đều.

  • A. Theo trình tự phát dục trư­ớc, sinh tr­ưởng sau
  • B. Theo trình tự sinh tr­ởng tr­ớc, phát dục sau
  • C. Không đồng thời
  • D. Đồng thời

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Trong quá trình phát triển của vật nuôi, sự sinh tr­ưởng, phát dục của vật nuôi diễn ra đồng thời như­ng không đồng đều.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE