AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chu kỳ động dục của trâu là: 

  • A. 20 ngày
  • B. 21 ngày
  • C. 25 ngày
  • D. 28 ngày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Chu kỳ động dục của trâu là 25 ngày

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>