• Câu hỏi:

  Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát dục của vật nuôi? 

  • A. Thức ăn
  • B. Chăm sóc quản lý
  • C. Môi trường sống
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Cả 3 đáp án trên

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC