ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình bảo quản, nhiệt độ tăng ảnh hưởng đến nông, lâm, thủy sản:

  • A. Dễ bị thối, hỏng.
  • B. Chất lượng bị giảm sút.
  • C. Làm cho nông, lâm, thủy sản bị nóng lên.
  • D. Cả A, B, C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Cả A, B, C đều đúng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14699

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF