• Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của nông, thủy sản?

  • A. Chứa nhiều chất dinh dưỡng
  • B. Chủ yếu chứa chất xơ, ít nước.
  • C. Dễ bị dập nát, VSV xâm nhập.
  • D. Nước chiếm tỷ lệ cao. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Chủ yếu chứa chất xơ, ít nước.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC