• Câu hỏi:

  Hoạt động nào là chế biến nông, lâm, thủy sản?

  • A. Cất khoai trong chum
  • B. Ngâm tre dưới nước
  • C. Làm măng ớt
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Làm măng ớt

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC