AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một thí nghiệm về giao thoa trên mặt nước, 2 nguồn kết hợp S1 và S2 có f = 15 Hz, v = 30 cm/s. Với điểm M có d1,d2 nào dưới đây sẽ dao động với biên độ cực đại? (d1 = S1M , d2 = S2M ) 

  • A. d1 = 25 cm, d2 = 21 cm  
  • B.  d1 = 20 cm, d2 = 25 cm
  • C. d1 = 25 cm, d2 = 20 cm  
  • D. d1 = 25 cm, d2 = 22 cm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>