AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp phát ra hai dao động  u1 = acosωt;  u2 = asinωt. khoảng cách giữa hai nguồn là S1S2 = 3,25λ. Hỏi trên đoạn S1S2 có mấy điểm cực đại dao động cùng pha với u1.  Chọn đáp số đúng: 

  • A. 0 điểm.  
  • B. 2 điểm.
  • C. 3 điểm.
  • D. 4 điểm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>