YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

  • A. Tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
  • B. Giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
  • C. Giảm theo chiều giảm của tính kim loại.
  • D. A và C đều đúng  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong 1 nhóm A, bán kính nguyên tử tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân và giảm theo chiều giảm của tính kim loại.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11814

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON