AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

  • A. Tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
  • B. Giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
  • C. Giảm theo chiều giảm của tính kim loại.
  • D. A và C đều đúng  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong 1 nhóm A, bán kính nguyên tử tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân và giảm theo chiều giảm của tính kim loại.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>