AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các nguyên tố halogen được xắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần (từ trái sang phải) như sau :

  • A. I, Br, Cl, F.
  • B. I, Br, F, Cl.
  • C. F, Cl, Br, I.   
  • D. Br, I, Cl, F.      

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các nguyên tố Halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần từ trên xuống dưới I > Br > Cl > F.

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>