• Câu hỏi:

  Các nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần (từ trái sang phải) như sau:

  • A. F, O, N, C, B, Be, Li.
  • B. Li, B, Be, N, C, F, O.
  • C. Be, Li, C, B, O, N, F.
  • D. N, O, F, Li, Be, B, C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC