YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong một bông hoa đơn tính không thể xuất hiện đồng thời hai bộ phận nào sau đây?  

  • A. Nhị và nhuỵ
  • B. Đài và tràng
  • C. Đài và nhuỵ 
  • D. Nhị và tràng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hoa đơn tính là hoa chỉ có nhị hoặc nhụy. Hoa chỉ có nhị gọi là hoa đực, hoa chỉ có nhụy gọi là hoa cái.

  ⇒ Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 133935

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON