YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tế bào sinh dục đực của cây lưỡng tính có ở đâu? 

  • A. Trong không bào của cánh hoa
  • B. Trong bao phấn của nhị
  • C. Trong noãn của nhuỵ 
  • D. Trong đài hoa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tế bào sinh dục đực (hạt phấn) được chứa trong bao phấn của nhị - Hình 28.2 – SGK trang 94.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 133933

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON