YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hoa là cơ quan chuyên hoá với chức năng 

  • A. sinh sản
  • B. sinh dưỡng
  • C. cảm ứng 
  • D. dự trữ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hoa là cơ quan sinh sản của cây. Hoa chứa nhị và nhụy là 2 cơ quan sinh sản đực và cái của cây.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 133937

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF