YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bộ phận nào của hoa thường có khả năng quang hợp? 

  • A. Nhuỵ
  • B. Nhị
  • C. Tràng  
  • D. Đài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quang hợp của cây nhờ các chất diệp lục có trong cây (màu xanh), mà đài hoa là bộ phận có chứa chất diệp lục và có khả năng quang hợp.

  ⇒ Đáp án: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 133934

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON