YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bao hoa gồm có hai thành phần, đó là 

  • A. tràng và nhị
  • B. đài và tràng
  • C. nhị và nhuỵ 
  • D. đài và nhuỵ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bao hoa gồm đài hoa và tràng hoa.

  ⇒ Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 133932

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON