YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhị hoa gồm những thành phần nào? 

  • A. Bầu nhuỵ và chỉ nhị
  • B. Bao phấn và noãn
  • C. Bao phấn và chỉ nhị 
  • D. Noãn, bao phấn và chỉ nhị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhị gồm bao phấn và chỉ nhị - Hình 28.2 SGK trang 94.

  ⇒ Đáp án: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 133936

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON