YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhị hoa gồm những thành phần nào? 

  • A. Bầu nhuỵ và chỉ nhị
  • B. Bao phấn và noãn
  • C. Bao phấn và chỉ nhị 
  • D. Noãn, bao phấn và chỉ nhị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhị gồm bao phấn và chỉ nhị - Hình 28.2 SGK trang 94.

  ⇒ Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 133936

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON